QUY ĐỊNH ĐẶT BÀN

1: Đối với nhóm khách từ 06 người, vui lòng đặt bàn online trước ít nhất 04 ngày. Trong trường hợp ít hơn 04 ngày, vui lòng gọi điện trực tiếp cho nhà hàng theo số điện thoại 024 3715 3663 hoặc 096 241 3663 để đặt bàn.

2: Đặt bàn của quý khách chỉ được xác nhận sau khi quý khách nhận được email hoặc điện thoại xác nhận từ nhà hàng Wa. Trong trường hợp không nhận được xác nhận trước 2 ngày, quý khách vui lòng gọi điện trực tiếp cho nhà hàng hàng theo số điện thoại 024 3715 3663 hoặc 096 241 3663.

3: Trong trường hợp muốn hủy đặt bàn, quý khách vui lòng email hoặc gọi điện cho chúng tôi trước 24 tiếng.

Wa Japanese Cuisine
34G Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Mở cửa: Các ngày trong tuần - Sáng: 10h-14h, Tối: 17h - 22h

Hotline đặt bàn - 096 241 3663